Jaký laserový systém CO2 je ten správný?

Zvolte optimální řešení s naším kontrolním seznamem

Co je třeba vzít v úvahu, když chcete zakoupit laserový systém CO2 a jak si mohu být jako kupec jistý, že z hlediska mých potřeb učiním správné rozhodnutí?

Rádi vám osobně poradíme!

Investice do nové strojní technologie

To je často kritická otázka před investicí do nové strojní technologie. Často panuje pouze nepřehledný zmatek poté co člověk získal různé informace například při návštěvě veletrhu. Zájemci se nabízí nepřeberné množství argumentů a vlastností, které je nyní třeba smysluplně zvážit. Na trhu je k dispozici mnoho informací a každý prodejce systému představuje samozřejmě své produkty nekriticky a výhodně pro zájemce. Jak tedy uživatel dojde k zodpovědnému rozhodnutí o koupi?

Sestavte si pro sebe vaše důležitá kritéria pro rozhodnutí o koupi

 • Výhody výroby
 • Výhody produktu
 • Snížení tolerancí
 • Snížení počtu zmetků
 • Minimalizování nákladů na nástroje
 • Omezení přípravy práce
 • Ergonomie
 • ……..
Laserová aplikace středem zájmu

Tato a další kritéria byste měli nejdříve zvážit, abyste rozumnou laserovou aplikací nahradili jeden nebo více výrobních kroků.

Následně poukážeme na to, jaké otázky byste si měli položit, abyste následně učinili fundované rozhodnutí pro laserovou aplikaci.

Zkontrolujte jaké základní předpoklady se vás týkají

 • Jak aplikace vypadá?
  značení / gravírování / řezání
 • Je materiál nebo jsou různé materiály v zásadě vhodné pro zpracování laserem CO2?
 • Jak velké / malé jsou vyráběné produkty?
 • Jaké rozměry / jaký formát má opracovávaný materiál, který má být umístěn na ploše pro opracování?
 • Jaké nároky mám na provedení aplikace?
  kvalita / počet kusů / flexibilita / náklady
Kontrolní seznam k volbě správného prodejce pro váš laserový systém CO2

Kontrolní seznam k volbě správného prodejce pro váš laserový systém CO2

Pokud jsou tyto otázky dostatečně vysvětleny a laserová aplikace vypadá jako smysluplná alternativa k obvyklým výrobním procesům, potom byste měli při koupi laserového zařízení CO2 obzvláště dbát na následující body:

Kontrolní seznam jako PDF k tisku a porovnání

1. Test materiálu s dokumentací

Před investicí do laserové technologie byste měli u prodejce systému bezpodmínečně nechat otestovat vaše běžné materiály s vašimi specifickými požadavky. Konkrétní předvedení za vašeho dohledu nenechá žádné otázky nezodpovězené. Tím již předem zabráníte zklamání, přehánění a předstírání a tudíž chybným investicím.

Dohodněte si termín s naším aplikačním expertem

1. Test materiálu s dokumentací
2. Speciální konfigurace techniky

2. Speciální konfigurace techniky

Překontrolujte, zda vám prodejce sestaví zařízení konfigurované speciálně podle vašich požadavků na používání. Jenom tak můžete s nejlepšími možnými parametry zpracování dosáhnout nejvyšší kvality a maximální produkce.

Získejte více informací k modularitě systémů eurolaser

3. Nároky ze záruky

Dbejte na to, aby vám výrobce zařízení nabízel kompletní systémovou techniku, která je vzájemně přizpůsobená (kompatibilní). Nejenom konformita CE je tudíž záležitostí výrobce, nýbrž také ručení a nároky ze záruky je nutno směrovat na jednu adresu.

Volitelně vám firma eurolaser prodlouží vaši záruku až na 5 let

3. Nároky ze záruky
4. Velikost stolu a instalace

4. Velikost stolu a instalace

Před zakoupením zkontrolujte potřebnou pracovní plochu a pokud možno také promyslete to, že se vaše produkty během času příp. ještě změní. Vhodná velikost stolu je proto důležitým kritériem. Aby mohla být instalace po zakoupení provedena jednoduše a bez jeřábu a podvalníku, měly by být laserové systémy CO2 modulárně konstruovány a rozložitelné.

Prohlédněte si přehled všech velikostí stolu

5. Robustní lehká konstrukce

Pohyblivé komponenty a osy by měly být provedeny jako lehká konstrukce, ale přesto robustně. Příliš vysoká vlastní hmotnost omezuje zrychlení a vede k nepřesným výsledkům polohování. Při vysokých rychlostech nesmějí vibrace ovlivňovat výsledek aplikace.

5. Robustní lehká konstrukce
6. Ergonomie a bezpečnost provozu

6. Ergonomie a bezpečnost provozu

Laserový paprsek by měl být v systému veden tak, aby v žádném případě neprobíhal v otevřeném prostoru a tudíž aby od něj nemohlo vzniknout žádné nebezpečí. Přístupnost k opracovávanému materiálu by oproti tomu přesto neměla být omezena. Kromě toho by bezpečnostní zařízení neměla zbytečně narušovat provoz.

Více na téma bezpečnostní koncept

7. Přesnost a dynamika

Obecně jsou nejdůležitějšími součástmi laserového zařízení pohyblivý systém a rovněž zdroj laserových paprsků. Podstatně určují životnost techniky zařízení a kvalitu výsledků aplikace.

Více k našemu pohyblivému systému

7. Přesnost a dynamika
8. Zdroje laserových paprsků CO2

8. Zdroje laserových paprsků CO2

Zdroj laserového paprsku CO2 by NEMĚL sestávat z jedné skleněné trubky. Při výkonu přes 60 wattů musí být konstantně chlazeno vodním chlazením, aby byl pro proces zpracování.po léta zaručen stabilní laserový výkon.

Více na téma zdroje laserových paprsků CO2

9. Odsávací technika

Promyšleně zkonstruované odsávací systémy zajišťují odvádění emisí vznikajících při procesu zpracování. U řezacích aplikací jak pod, tak také nad opracovávaným materiálem. Při tom kvantita neznamená vždy kvalitu. Přesné vzájemné přizpůsobení potřebného množství vzduchu a také vyvážený koncept odsávání značně snižují nároky na údržbu a současně zaručují příjemné pracovní klima pro výrobní provoz.

Veškeré informace k odsávací technice

9. Odsávací technika
10. Optické komponenty

10. Optické komponenty

Řezací optika je rovněž směrodatně odpovědná za výsledek aplikace. Ta by měla bez poškození přestát crash materiálu a neměla by být vybavena příliš velkým množstvím regulační elektroniky. Robustně provedená, ale jemně nastavitelná, tak nemusí připadat v úvahu případné náklady na opravy.

Získejte více informací k optickým komponentám

11. Software a nastavení

Nedoporučujeme si brát konstrukční software od strojaře. Pro software „otevřený systém“ lze přes obvyklé PC nastavit pomocí softwaru různých ovladačů každého na trhu běžného softwaru pro design. Zároveň se rozrůstá nabídka novinek operačních systémů. To vytváří nezávislost a poskytuje dostatečný prostor pro specializace specifické pro branže.

Získejte více informací o našich softwarových modulech

11. Software a nastavení
12. Příprava designu a dat

12. Příprava designu a dat

Software pro design a programy pro kreslení by měly zůstat nezávislé na technologii zařízení. Ušetří se tím dodatečné investice do softwarových produktů a také zdlouhavé zaškolování nebo přeškolování.

Buďte kreativní s naším softwarovým modulem CREATE

13. Schopnost přizpůsobení laserových systémů

Před zakoupením dbejte u laserových systémů na možnost rozšíření. Technika se dále vyvíjí a měla by být konstruována tak, abyste pomocí dodatečných úprav mohli vždy být na nejnovějším stavu techniky. Dobře promyšlený skladebný princip je proto dobrým řešením.

13. Schopnost přizpůsobení laserových systémů
14. Flexibilita ve zpracování

14. Flexibilita ve zpracování

Během času se často také změní nároky na různorodost zpracování a volbu materiálu. Zvažte přesně, zda je váš nový laserový systém v tomto ohledu flexibilní. Oscilující nože, frézy nebo značící a označovací systémy mohou být smysluplným doplněním k laseru CO2. Překontrolujte, zda do vašeho systému lze začlenit i takové aplikace.

Více k volitelnému rozšíření

15. Hospodárnost a procedura

Promyslete, zda je vaše investice během nasazování a vyjímání v klidovém stavu a tudíž nevytváří žádný obrat. Díky speciálním automatizačním technikám lze minimalizovat tyto doby klidového stavu, aby se optimalizovala hospodárnost laserového systému.

Více ke zvýšení efektivnosti a hospodárnosti

15. Hospodárnost a procedura
16. Školení k laserové technice

16. Školení k laserové technice

Provozovateli by měla být dostatečně objasněna možná nebezpečí a v rozsáhlém školení by měl mít možnost nastudovat zacházení s technologií zařízení.

Více k tématu školení a dalšího vzdělávání

17. Rozsáhlá péče o zákazníky

Vynikající služba after-sales-service a možnosti volby upgrade jsou velmi důležitými základními předpoklady, které by měly být k dispozici, aby po dlouhou dobu životnosti technologie zařízení mohl být vždy zachován nejnovější stav techniky.

Vše přehledně k péči o zákazníky

17. Rozsáhlá péče o zákazníky
18. Přehledné náklady, které lze plánovat

18. Přehledné náklady, které lze plánovat

Pravidelné náklady na údržbu a opravy - po uvedení do provozu a při správném zacházení se systémy by neměly za rok provozu překročit 3% kupní ceny.

Vše o údržbě laserových systémů

19. Dlouhodobá dostupnost náhradních dílů

Abyste váš laserový systém mohli po dlouhou dobu používat se ziskem, je rozhodující zásobování náhradními díly. Dbejte před zakoupením na to, abyste příp. potřebné náhradní díly mohli bez problémů odebírat po co možná nejdelší dobu. 10 nebo více let a celosvětová dostupnost by mělo být zajištěno prodejcem.

Získejte více informací o dostupnosti náhradních dílů

19. Dlouhodobá dostupnost náhradních dílů

Výrobci laserových systémů někdy nabízejí pouze malé série nebo kusovou výrobu. Tato takzvaná výroba speciálních strojů může pro typického uživatele často představovat řešení pouze zcela speciální výrobou. V praxi je však vyžadována flexibilita a modularita,

aby se dostatečně dostálo měnícím se nárokům. Vyzrálá, solidní báze s přehlednou strukturou uspořádání a konceptem, je proto směrodatným kritériem pro celou techniku systému.

eurolaser conveyorový systém s odvíjecí jednotkou

Porovnejte výhody systémů na základě našeho kontrolního seznamu

Porovnejte výhody systémů na základě našeho kontrolního seznamu

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.