25% mere skæreydelse?-Hvordan optiske kvalitetslinser kann optimere laserprocessen25% mere skæreydelse?

Hvordan optiske kvalitetslinser kann optimere laserprocessen

Hvad nytter en hurtig bil, hvis vejene er dårlige? Sådan er det også med en kvalitetslaser anvendelse. For at få et optimal udnyttelse og udnytte alle fordelene ved laserbearbejdning skal man overholde bestemte rammemål.

Deres fordele

...Gennem kvalitetsoptikker

  • Forhøjet maskineffektivitet
  • Forbedret skærevalitet
  • Reduceret snitspaltebredde – mindre materialeforbrug

...Gennem rent karluft

  • Beskyttelse af linser mod snavs
  • Konstante snitresultater
  • Lang standtid på optikken
Optiske linser

Optiske linser

Til laserprocessens kræves der optiske fokuseringslinser og omvejsspejle som har en speciel rolle. Bliver der brugt dele af højeste kvalitet kann skæreydelsen ved samme laserydelse stige med 25%.

Standtiden på disse komponenter afhænger samtidig sammen med en smart anlagt Kargasføring. Denne kvalitets fokuslinse bliver ved alle eurolaser systemer derfor pålagt et tørt karluft, så kan der under processen ikke sætte sig skæreemmisioner eller røggasser på disse meget følsomme krystaloverflader. Fokuslinsen bliver for denne højenergiske laserstråle over lang tid fuldstændig transparent og bliver ikke påvirket  af over gennemsnitlige temperaturer.

ikon information

Brug derfor kun originale reservedele, det giver et bedre resultat og De sparer penge ved hvert snit. eurolaser har allerede truffet det bedste valg for Dem.


Hvad bruger man en linse til?

Hvad bruger man en linse til?

Ved alle laserbearbejdninger er kun ét vigtigt:

Den energiske laserstråle skal nøjagtigt være fokuseret på materialeoverfladen.

For at få den parallel usynlige laserstråle bundtet betjener man sig af optiske præcisionslinser, bestående af Zink-Selenit(ZnSe). eurolaser benytter op til 1KW(1000W) laserydelse udelukkende transmitive optikker. En kombination af begge krumningsflader (konkav og konvex) giver sådan den såkaldte menisklinse.


Den anvendte menisklinse til fokusering af laserstrålen (lig parabolspejlform) bliver med udvidede laserstråler forud fuldstændig gennemstrømt af et teleskop.


Udvidelsen tjener til divergenskompensation såvel til en forbedret fokusering. Det ligner et paradoks men en størrer laserstråldiameter giver et bedre og mere præcis aftegning af lyset på fokuspunktet.


Hvad betyder dette for brugeren?

Et rent og energisk brændepunkt tillader et sobert snit. En yderst ringe varmeindflydelseszone lader materialekanterne næsten uberørte. I brændpunktet – altså i fokus og laserstrålen energitætheden forhøjen med milliongange. Fokusdiameteren ligger så i området af under 100um. Maskimummet af energitætheden siger dog kun en brøkdel om diameteren og aftager stærkt ved kantområder.

Des smallere snitspalten er desto højere kann bearbejdningshastigheden blive. Ved samme energiydelse bliver derfor tydeligt mindre materiale fordampe. Yderligere gælder: desto kortere fokuslængde, desto skarpere er fokus i midtpunkt. Det viser billede nedenunder. Denne signifikante fordel begunstiger laserprocessen.

En videre optisk størrelse er skarphedsdybde. Ved stor fokuslængde tiltager denne, ved kort fokuslængde aftager den. Til laseranvendelse er dette at ligestille med længden på stråltaille

Tynde, lige materialer bliver derfor fortindsvis bearbejdet med kort fokuserende linse f.eks.= 3,75 tomme. En høj bearbejdningshastighed så som en ringe varmezone giver det rene snit.

Tykkere eller ujævne materiale kan fordelagtigt på længere fokuseringslinsen. B. f '= 5 behandles til 7,5 tommer.


Kvaliteten af den optiske ZnSE Linse  er lige så afgørende for en succerig applikation. Denne halvlederkrystal er til CO2 laser bølgelængden 10.600nm særlig transparent. Andelen af absorbation og refliktion af lyset på linsekroppen er yderst lille. Kvalitetslinser linser har desuden en speciel antirefleks beskyttelse som minimerer refleksionsgraden ved ind og udgang af lystet over et krystal.I linsekroppen bliver derfor ikke nogen energi hængende så linsen forbliver termisk ubelastet og udviser en lang standtid.

Kun graden af en mulig tilsmudsning kan negativt forringe standtiden af optiske kvalitetslinser. Af den grund stille eurolaser et specielt karluftsystem Lens-Protection til rådighed, hvilket bevarer de optiske komponenter for under bearbejdningsprocessen for at tilsmudse. Gennemkontrol og rengøringsrutiner af linserne kann man der du over i mødegå en unaturlig nedslidning af disse.

Laserteknik er fysik. Beherskbar gennem know-how, erfaring og samarbejde med kompetente firmaer og institutioner fra området laserteknologi.

eurolaser har siden firmastart haft grundlaget og fysikken iorden og omsat det til praktiske løsninger i vore produkter. Det var én af nøglerne til den hurtige succes efter vores motto „Partner for your success“. I dag bliver erfaringerne fra praksis fortløbende brugt for at nye optimeringer i procesteknikken og håndteringen og for en forbedret sikkerhed. Opgaver som eurolasers- innovationsteam gerne stiller sig, og disse resultater vil ikke lade vente på sig.

Eller få en individuel rådgivning!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.