Optionale udvidelser

Vore optioner letter det daglige arbejde og udvider Deres muligheder

Til alle systemer tilbyder vi forskellige tillægs moduler, som orienterer sig til Deres applikationer og som problemløst kan intregreres i Deres processer.
Vore optioner forhøjer produktiviteten og fleksibiliteten i Deres produktion. De orienterer sig til Deres krav og behov og byder på værdifulde tillæg til det meget omfangsrige basis udstyr. Der ud over kan gennem options genereres en synergi der forbedrer Deres position på markedet.
Også en eftermontering er ved de fleste optioner muligt – kontakt os venligst!

POSITIONplus - Optisk genkendelsessystem

Gennem det automatiske genkendelsessystem kan trykte materialer eksakt skæres langs trykkonturen. Selv tollerancer i trykformatet kan kompenseres gennem softwaren.

mere

Mekanisk bearbejdning

På lasermaskinen kan parallelt til laserens monteres mekaniske værktøjshoveder, sådan at De får mulighed for værktøjer som fræser, eller knivskæring. En værdifuld udvidelsesmulighed af bearbejdnings horisonten i kun én systemteknik.

mere

PICTUREplus - Rasta graverings enhed

Denne optionale udstyrs mulighed til forarbejdning af billeddata og fremstilling af så vel 2D billeder som 3D relieffer. Graveringerne er med en opløsning op til 1200 dpi og op til 256 gråtoner.

mere

Label Module

Etiketter Deres enkeltdele hurtigt og i én arbejdsgang til videreforarbejdning. Eller märk Deres produkter med et logo.

mere

Ink Printer Module

Beskrift Deres materialer eller päsatte etiketter direkte med den präcise Ink Printer Module. Den höje oplösning gör det muligt at trykke de skrifter og grafikker.

mere

Ink Marker Module

Med det trykluftstyrede Jet-system bringer dem blækmarkeringen op på materialet.

mere

Pilotlaser

Med denne option kan De på opstillingen p.g.a. synlig og tydelig laserstråler forenkle dette.

mere


Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.