Hvordan bestemmer jeg kamara offset

Tutorial til den professionelle indstilling af det optiske genkendelsessystem

Med vores optiske genkendelsessystem POSITION-plus kan De eksakt skære i trykte materialer og med softwaren styre afvigelser i tolerancerne. Gennem demontage af kamaraet eller optikhovedet kan det føre til grundindstillingen af kamaraet skal indstilles på ny. I vores video forklarer vi Dem hvordan De professionel indstiller kamara offset i serien (G3-S3).

Mere til det optiske genkendelsessystem POSITIONplus

Forudsætninger:

 • Kamaraet skal tilsluttes og indstalleres korrekt.
 • Filerne skal kunne tilsluttes de tilsluttede PC- arbejdspladser ( Test med ekstraprogram ”amcap.exe” i underlisten ”Tools” i Programlisten deres individuelle Data cd)
 • Til en test skæring er 3 til 6 stk. Hvidt karton papir 140 til 200g/blad påkrævet.

Advarsel:

Laser in action! Strålende! Gennemførsel kun tilladt af skolet service og betjeningspersonale.Denne korte vejledning forudsætter grundkundskaber i betjening af eurolaser systemer (G3-S3 systemer) og softwaren LaserScout POSITION-plus eller (OS Production / OS Production & Design.

Aksbevægelse mulig! Sikkerhedsafstand holdes og pas på hænderne!


Vejledning:

Følg den efterfølgende vejledning i den numeriske rækkefølge:

1. System startes i normaldrift.

2. Z-akse initialiseres på materialeflade; derefter hæves dysen ca. +2 mm.ESC 1-1-1-2-1 OK

3. Udførelse af A4 trykliste „Camara offset_GBR.pdf“ (Underliste „\Testjob\Kamara Offset”) rettet efter X-Y koordinaterne til bevægelsesststemet, på arbejdsfladen af Deres lasersystem.

4. Tilslut vakum og testjob blad fikseres med 2x tape så det ikke rutscher.Med kør væk tasten anstyres referencepunktet i højre hjørne og sætter: ESC-[F8]-3.

5. System „Online“ tilsluttes.

6. Betjeningssoftware starte sog prøveliste „Camara offset_GER.job åbnes ( underliste \ testjobs\ Kamara-offset).

7. I oversigt „snitkonturer“ (grøn) parametrerne for 200g papir indstilles. Oversigten „informationer“ gøres usigtbar da ikke relevant til offset bestemmelser. Passermærker bliver vist i rødt.

8. Under register: „Indstillinger / Standard indstillinger / Justermærker“, som videomærker skal mærkestørrelse til de læste passermærker indstilles på størrelse = 6 mm.

9. Udgavedialog vinduet åbnes, og de rigtige indstillinger gennemføres og klik på ”oversigt”.

10. Antal af udgaver = 1 og produktionsmodus = manuel. Produktion sættes og oversigt kaldes frem.

11. Under menupunkt „mærkeindstillinger“ skal passermærkerne diffineres:

Mærkeindstilling / Mærkekending / Normal / OK

Mærkeindstilling / Mærketype / Kredse / OK

12. Oversigtsvindue ( venstre live-billede af kamara) højre klik og i det åbnede popup menu punktet „Grundindstillinger / Mærkegenkending” tilvælges.

13. Med corsortasten til kamaraet på PC tastaturet anstyres det nærmest liggende REF. Punkt og passermærke.

 • Bliver mærket rød omkrandset i kamaravinduet ligger De i søgeradiussen af kamaraet.
 • Bliver mærket grønt omkrandset i kamaravinduet, har kamaraet allerede fanget mærket. Dette opnåes hvis der klikkes på ”Mærke anstyres”.
 • Forbliver omkrandsningen rød, kan via klik på „messer“ søgerammen tilpasses; størrelsen af mærket tilpasses tilsvarende til værdien ”mærkestørrelse”. Svarene følger i Pixel se status: f.eks. D(act) 54,8 PixRes.
 • Indstillingerne overtages gennem klik på „gemme“

14. I oversigtsvinduet (venstre live billede) højreklikkes og popup menu åbnes med punktet „Grundindstillinger / Kamaraoffset indstilles“ vælges.

15. Med corsortasten på PC tastaturet possioneres kamaraet på den store sorte kreds nederst på prøveudskrift og klik på ”Testsnit”, for at skære en kredskontur i dette område.

16. Det udskårede område af prøvesnittet lægges hvidt papir bagved for en forhøjelse af kontrasten.

Advarsel ! Bladet må ikke forskubbe sig !

17. Corsortasten på PC tastaturet trykkes kort.Kamaraet kører derefter tilbage til det hvidt deponerede område. Ved behov kan med corsortaste  kamara efterposioneres indtil de grønt omkrandsede mærker bliver omkrandset; derefter klikkes på ”messer”.

 • Offset værdien til laserstrålen bliver målt. Derved ændrer sig værdierne i afsnittet ”Kamaraoffset” automatisk.
 • Bliver værdierne i forløbet målinger (ca.5 sek) konstante, er forløbet afsluttet.

18. Med et klik på „Gem“ afsluttes Offsetbestemmelserne. Det nederste vinduesafsnit lukkes.

19. Offsetbestemmelserne kan efterprøves på („Testjob Kamaraoffset“), dertil skal systemet være i ONLINE- Mode.

20. De rødt markerede passermærker (nærmest liggende til REF punktet) i højre vindue anstyres med corsortaste på ny med PC tastatur indtil i vinduet ”Kamara” identifisering af registermærket med en grøn genkendelsesring bekræftiges.

 • Med et klik på passersymbolet bliver startprocessen af yderligere mærker startet
 • Bliver registermærkerne alle omkrandset med grøn, blev kamaraet endegyldigt indstillet

21. Alle korrekt fangede mærker (mindst 2 pr. kontur, 3 er bedre) bliver der i højre vinduesafsnit derefter grøntfarvet. I venstre vinduesafsnit er de fangede mærker grønt omkrandset, og forsynet med et rødt markeringsmærke. 

Med et klik på „Overtagelse) bliver mærkekendingen af den valgte snitkontur possioneret.

Er flere registermærker ikke blevet genkendt, skal følgende afprøves:

 • Er lysforholdene tilstrækkelige – et lyset nok diffus?
 • Er kontrastforholdene store nok (Kvalitet af trykket)
 • Blev testjob-trykket tilstrækkeligt fikseret og lægger den asymetrisk i forhold til køreaksen?
 • Gentagelse af målingerne fra punkt 17.

22. Nu åbnes vinduet „Snitoversigt“ med en fremstilling af snitkonturerne på arbejdsfladen. Henvisning: X-aksen er fremstillet horisontal på monitoren!

23. Klik på udgave ikonet, for at starte skæreforgangen.

24. Derefter aktiveres „OFFLINE“ og manuelt køres bjælken 500mm tilbage.

25. Ved en korrekt, automatisk bestemmelse af offset værdierne skal et prøvetryk ligge indenfor de 4 kvadrater, så at de på trykket forblevne optiske rammerkvadrater er ens brede i alle retninger. 

26. Er dette ikke tilfældet skal offset værdierne tilsvarende tilpasses manuelt prøvetrykket i Kamaraoversigten under udvalg i popup menupunktet ”Udgave-ikon” / Kamaraoffset indstilling”. Indstillinger følger i [mm]

 • Tilpasningen er i regel i området 0.01 mm. Vær opmærksom på fortegnene!
 • Ændringerne gemmes med klik på „Gem“, et nyt prøvetryk på arbejdsfladen i næsten samme position som foregående udvalg lægges op og systemet sættes på ”ONLINE”
 • Forløbet fra punkt 16 gentages, indtil forløbet er tilfredsstillende

Henvisning: Ved tabt position.

 • Pilot-manager i PC afsluttes
 • REF punkt på LCS slettes [F8] – 2 og nye REF punkt sættes [F8] -3 position anstyres. „OK“ klikkes.
 • LCS lager tømmes „ECS 2-4-1“IOK“

Henvisning: Afprøv altid registermærke genkendingen og offset indstillinger med de til bearbejdede materialer på analog måde, før De sender en omfangsrig produktionsordre til skæresystemet. Specielt efter service af den optiske linse skal kamaraets offset testes og i givet fald gennemføres en tilpasning.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.