Απομακρυσμένη Λειτουργία

Εναλλασσόμενη λειτουργία για
ένα καλύτερο σύστημα


Οι πελάτες της Eurolaser μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στον τομέα τους λόγω της λειτουργικότητας και ευελιξίας των συστημάτων. Εδώ και πολλά χρόνια η Eurolaser παρέχει τη δυνατότητα του διαχωρισμού του τραπεζιού επεξεργασίας σε δύο περιοχές: Η επιλογή "Απομακρυσμένη Λειτουργία".


Κοπτικό Σύστημα Laser με δύο περιοχές επεξεργασίας

Φόρτωση και εκφόρτωση κατά τη διάρκεια της κοπής
Φόρτωση και εκφόρτωση κατά τη διάρκεια της κοπής
Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της ελαχιστοποίησης των χρόνων διακοπής της λειτουργίας
Αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της ελαχιστοποίησης των χρόνων διακοπής της λειτουργίας
Ασφάλεια για ακίνδυνη αλλαγή υλικών
Ασφάλεια για ακίνδυνη αλλαγή υλικών

πληροφορίες eurolaser


Το πλεονέκτημα είναι ότι γίνεται κοπή ή χάραξη του υλικού στην πρόσθια περιοχή, ενώ εκφορτώνετε τα έτοιμα κομμάτια και φορτώνετε το νέο υλικό κατευθείαν στην πίσω μεριά του τραπεζιού. Το laser αλλάζει αυτόματα μεταξύ των δύο περιοχών επεξεργασίας, και έτσι το σύστημα είναι σε λειτουργία σχεδόν 100 τοις εκατό.

Sormak istediğiniz bir şey var mı? Size bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.