Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες ψύξης-Η επίδραση της θερμοκρασίας δωματίου στην παραγωγή σαςΕνεργειακά αποδοτικές μονάδες ψύξης

Η επίδραση της θερμοκρασίας δωματίου στην παραγωγή σας

Η σταθερή απόδοση ψύξης εξασφαλίζει τη συνεχή ισχύ του laser η οποία με τη σειρά της παρέχει άριστη και σταθερή ποιότητα και ταχύτητα κοπής. Ως εκ τούτου συνιστάται ιδιαίτερα ένα υδρόψυκτο σύστημα υψηλής ποιότητας για την ψύξη της πηγής του CO2 laser.

Δώστε προτεραιότητα στην ποιότητα - μιλήστε με έναν από τους ειδικούς μας για τα laser.

Οφέλη ψύξης:

Για να είναι σε θέση να σας παρέχει πάντοτε τις καλλίτερες λύσεις για κοπή και χάραξη, η eurolaser κατά την επιλογή των τεχνικών στοιχείων των συστημάτων δίνει προτεραιότητα στην υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους. Η υπ’ αριθ. 1 προτεραιότητα είναι φυσικά οι πηγές laser – αυτές είναι η καρδιά του κάθε συστήματος laser. Οι πηγές του CO2 laser που χρησιμοποιούνται από την eurolaser είναι πολύ υψηλής ποιότητας και ως εκ τούτου τα προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους κατασκευαστές. Εν τούτοις υπάρχουν και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν για υψηλή απόδοση.

Η αλλαγή στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα της απόδοσης και την μέγιστη ισχύ οποιουδήποτε laser υψηλής απόδοσης και επομένως και στην ποιότητα και παραγωγικότητα των εργασιών με χρήση laser. Oι ανεπιθύμητες διακυμάνσεις της ισχύος του laser αποφεύγονται με την σωστά επιμερισμένη και ομοιόμορφη ψύξη των πηγών του laser. Γι’ αυτό το λόγο, η eurolaser συνιστά τη διατήρηση των πηγών laser στην ιδανική τους θερμοκρασία με ένα ειδικό υδρόψυκτο σύστημα σταθεροποίησης της θερμοκρασίας για laser ισχύος 100 watts και πάνω.


Ενεργειακά αποδοτικές μονάδες ψύξης  • Αξιόπιστα αποτελέσματα κατά την κοπή, χάραξη και σήμανση
  • Επίτευξη της μέγιστης ισχύος laser
  • Σταθερές ρυθμίσεις παραμέτρων και ταχυτήτων κοπής
  • Αυξημένη διάρκεια ζωής για την πηγή του CO2 laser
  • Βελτιωμένη προσαρμογή της τεχνολογίας στις περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Είναι δυνατή η χρήση της αποβαλλόμενης θερμότητας

Το νερό παρέχει μια σταθερότερη θερμότητα από τον αέρα, η οποία μεταφέρεται απευθείας προς τα εξαρτήματα που πρέπει να ψύχονται. Το νερό μπορεί να αφαιρέσει  μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας και συνεπώς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό ως ψυκτικό μέσο. Ως εκ τούτου, οι μονάδες ψύξης νερού-αέρα που χρησιμοποιούνται σταθεροποιούν την ψύξη του laser ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Τα βιομηχανικά συστήματα ψύξης που παρέχονται από την eurolaser πληρούν τις υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και διασφαλίζουν απόδοση τέλεια προσαρμοσμένη στην πηγή του laser.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανικοί μας όταν επιλέγουν εξαρτήματα δίνουν προτεραιότητα στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, στα επαρκή αποθέματα ισχύος, στη  μεγάλη διάρκεια ζωής και στην άμεση ενσωμάτωση τους στα συστήματά μας.

Ως εκ τούτου συνιστάται ιδιαίτερα ένα υδρόψυκτο σύστημα υψηλής ποιότητας για την ψύξη της πηγής του CO2 laser.


Η μονάδα ψύξης μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις ώστε να μην αποβάλλεται θερμότητα στο άμεσο περιβάλλον εργασίας. Όλες οι μονάδες είναι κατάλληλες για κυκλοφορία καθαρού αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η αποβαλλόμενη θερμότητα μπορεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση αποθηκών ή εγκαταστάσεων παραγωγής.


Σταθερότητα θέρμανσης και θερμοκρασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής

Σταθερότητα θέρμανσης και θερμοκρασίας για μεγάλη διάρκεια ζωής

 

Οι μονάδες ψύξης που χρησιμοποιούνται από την eurolaser παρακολουθoύν αυτόματα τη θερμοκρασία κατά την εκκίνηση. Εάν τα laser ξεκινούν συχνά σε ψυχρό περιβάλλον, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά λόγω αποτυχημένων εκκινήσεων. Αυτός ο κίνδυνος  αποφεύγεται τελείως, καθώς το laser αρχίζει να λειτουργεί μόνο μετά από προθέρμανση. Η σταθερή θερμοκρασία ±0,5° C για όλες τις μονάδες που χρησιμοποιούνται επιτυγχάνεται με μια ειδική διαδικασία ελέγχου. Αυτό δεν χρησιμεύει μόνο για την παραγωγικότητα, αλλά επίσης προστατεύει την πηγή του laser από πρόωρη απώλεια της ισχύος για χρόνια.


ή παρακαλούμε καλέστε για την προσωπική σας παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.