Waar moet ik bij het aanbrengen van vaste merktekens op letten?

Bedrukt materiaal perfect snijden

Bij vele toepassingen zijn exacte snedes langs vaste markeringen of andere materiaalreferenties vereist.Voor dit doel biedt eurolaser een intelligente oplossing, bestaande uit camera en analysesoftware: LaserScout POSITIONplus.

De camera wordt direct op de bewerkingskop gemonteerd en zoekt aan het begin van het bewerkingsproces van het werkstuk naar gedefinieerde vaste merktekens. Op deze manier kunnen bedrukte, geweven of geborduurde vaste merktekens, evenals randen of andere contrastrijke contouren visueel worden gescand. De daadwerkelijke positie en de afmetingen van het werkstuk worden zo exact herkend, zodat er bij de verdere verwerking automatisch rekening mee wordt gehouden.

In principe kan de eurolaser-software LaserScout POSITION vele verschillende soorten vaste merktekens herkennen. Om de best mogelijke herkenbaarheid en betrouwbaarheid te kunnen realiseren hebben wij enkele aanwijzingen voorbereid. Deze aanwijzingen zijn natuurlijke geen absolute voorwaarde, maar zorgen voor een gesmeerd arbeidsverloop en verhogen de productiviteit.

LaserScout POSITIONplus

Houd rekening met onderstaande eigenschappen:

Vorm

De vorm of het uiterlijk van een vast merkteken is de meest markante eigenschap. LaserScout POSITION is in staat om veel verschillende vormen te herkennen. Behalve eenvoudige cirkels ook vierkanten, kruisen, hoeken en andere symmetrische objecten. Cirkels zijn voor de camera het gemakkelijkst te herkennen, omdat het middelpunt van de cirkel vanaf alle kanten gelijk is. Dat is het doorslaggevende voordeel. Een kruis bijvoorbeeld (+) wordt door het verdraaien van de afdruk al snel tot een X en wordt dan niet meer herkend.

Afb. 1
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 2

Contrast

Let er bij het maken van de vaste merktekens op dat er voldoende contrast is tussen het merkteken en de achtergrond. Afb. 1 laat een erg goed contrast zien. Een zwart merkteken op een witte achtergrond. Er schijnt geen ondergrond of drukmotief door, die de cirkel onderbreekt. Afb. 2 heeft een slecht gekozen achtergrond. Een goede leesbaarheid kan niet worden gegarandeerd en kan zo tot problemen bij de herkenningsprocedure leiden. Zorg voor voldoende belichting van de werkomgeving.

Afmetingen

De camera, die het beeldsignaal naar de software stuurt, zit direct op de gereedschapskop. Daardoor registreert deze altijd een bepaald bereik van het tafeloppervlak van ca. 30 x 30 mm. Vaste merktekens moeten een diameter van ca. 6 mm hebben, zodat zij binnen dit bereik goed herkend worden.

afb. 3
afb. 3
afb. 4
afb. 4

Aantal

Voor elk uit te snijden motief moeten minstens drie merktekens in de hoeken van het motief zijn aangebracht. Over het algemeen geldt ook hier: hoeveel meer vaste merktekens beschikbaar zijn, des te nauwkeuriger het resultaat wordt. In afb. 3 herkent men eigen vaste merktekens voor elk motief. Over de gehele lengte van het motief zitten zo meer vaste merktekens en wordt het resultaat nauwkeuriger. In afb. 4 werd slechts een set vaste merktekens in de hoeken van het complete vel aangebracht. Wanneer alleen de buitenste vaste merktekens beschikbaar zijn, mogen deze uitsluitend voor een pure plaatsing worden gebruikt. Voor een compensatie van drukverschuivingen adviseren wij om meerdere vaste merktekens te gebruiken.

Uniformiteit

Voor een foutenvrije herkenning is het het gemakkelijkst wanneer alle vaste merktekens uniform zijn vormgegeven. Verschillende merktekens hebben andere offset-waarden en het inlezen kan in tegenstelling tot bij uniforme merktekens vertragen en uw productietijd verlengen. 

Wanneer u bij het maken van vaste merktekens rekening met deze vijf eigenschappen houdt, optimaliseert u uw workflow en maakt u gebruik van de volledige potentie voor het nauwkeurig op maat snijden van drukmotieven.


Hebt u vragen? Wij willen deze graag beantwoorden.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.