Hoe reinig ik de focuslens bij mijn lasersysteem?

Voor optimale snijresultaten is een regelmatig onderhoud (en verzorging) van uw lasersysteem erg belangrijk. In onze videohandleiding laten wij u stap voor stap zien, hoe u een professionele / vakkundige reiniging van de

focuslens kunt uitvoeren bij uw lasersysteem (actuele serie – G3/S3. Zorgt u snel en eenvoudig voor een optimale conditie en waardebehoud van uw lasersysteem.

Neem alle waarschuwingen

Demonteren van de lenshouder

De reiniging van de lens verist het demonteren van de lenshouders
De reiniging van de lens verist het demonteren van de lenshouders

Voor controle en reinigingsdoeleinden kan een uitbreiding of wisseling van de focuslens noodzakelijk zijn. De focuslens van de Eurolaser Lasersnijsystemen is een in een lenshouder ingebouwde  gereedschapmodule, die uitneembaar is uit de laser, zonder het model van het systeem zelf te demonteren. Voor deze wissel hoeft het systeem niet uitgeschakeld te worden. Integendeel. Om een storingsvrije doorloop te bewerkstelligen, gebruikt u de in het systeem geïntegreerde werktuigwisselfunctie.

Procedure uitbreiding

 • Druk op het bedieningspaneel op de functietoets F4 of geef code 1-5-1 in, de laser gereedschapsmodule (LM-Z) kan daarbij op de gewenste plek op het werkoppervlak blijven staan
 • Bevestig de melding: “Start module/gereedschap wisselen” in de display met START
 • Het LM-Z gaat in de wisselpositie naar het nulpunt van de machine
 • De melding “Module/Gereedschap monteren/verwijderen verschijnt in de display
 • Demonteer de afdekking en schroef de lenshouder eruit
 • Schroef dezelfde houder na controle/reiniging eraan. Controleer of die volledig in de LM-Z bevestigd is
 • Monteer de afdekking
 • Bevestig de melding in de display (zie punt 4) met OK
 • Na de wisseling verschijnt in de display de melding: “Module 1: Gereedschapsmanager” met de door het systeem erkende lens in de onderliggende delen
 • Komt deze specificatie niet overeen met de werkelijke ingebouwde lens, dan is de houder niet volledig in de LM-Z ingeschroefd, of de desbetreffende detectieknop in de LM-Z is defect
 • Bevestig de melding met OK

      Waarschuwing:

 • Pas geen lenshouderwissel toe bij gedemonteerde LM-Z
 • Pas geen lenshouderwissel toe tijdens de gereedschapswissel functie

Dit is een niet toegestane gereedschapswissel, die tot foutmeldingen en, in het ongunstigste geval. Tot schade aan het systeem leidt.

Procedure reiniging

Leg de focusoptiek op een schone, stofvrije ondergrond, om aansluitend de lens te verwijderen
Leg de focusoptiek op een schone, stofvrije ondergrond, om aansluitend de lens te verwijderen

Zorg dat u de volgende materialen tot uw beschikking heeft:

 • De reiniging van de lens verist het demonteren van de lenshouders
 • Draag er zorg voor dat u na de reiniging de lens weer op de juiste manier inbouwt. Deze moet met de gebogen kant naar boven worden ingebouwd. Een niet op de juiste manier ingebouwde lens leidt in het ongunstigste geval tot kwalitatief niet goede snijresultaten, maar ook meestal tot schade aan het lasersnijsysteem!
 • Leg de focusoptiek op een schone, stofvrije ondergrond, om aansluitend de lens te verwijderen.
 • Schroef de koperen draad van de bovenkant van de lens af en leg de lenshouder voorzichtig zo op de kop, dat de aansluiting van de lenshouder er voorzichtig afgeschoven kan worden.

Waarschuwing:

Bij de verwijdering van de houder is grote voorzichtigheid geboden, om een beschadiging van de kanten of het breken van de lens te voorkomen.

 • Gebruik geen gereedschap of harde voorwerpen bij de verwijdering of het reinigen van de lens
 • Zorg voor een schone en stofvrije werkomgeving voordat u de lens gaat reinigen

Lichte vervuiling (stof, pluizen, vlekken, vingerafdrukken)

 • Pak de lens alleen maar aan de rand vast
 • Bij de eerste stap voor het reinigen legt u de lens op een vel lenspapier. Bedek de lens met een nog een vel lenspapier en druppel een klein beetje aceton op het papier, zodat de lens bevochtigd wordt.
 • Trek nu het papier langzaam zonder druk over de lens. Over het algemeen verdampt de vloeistof achter het papier streepvrij.
 • Draai de lens en herhaal het proces met een nieuw vel lenspapier.

Als er geen verdere vervuiling zichtbaar is, is de reiniging gereed.
Zijn er nog verdere vervuilingen op de lens zichtbaar, ga dan verder met de tweede reinigingsprocedure.

Reiniging van de lenzen
Reiniging van de lenzen
 • Gebruikt u voor de tweede reinigingsstap uitsluitend wattenstaafjes van karton of hout. Geen kunststof wattenstaafjes gebruiken, omdat deze opgelost kunnen worden door aceton.
 • Neem voor elke reinigingsstap een nieuw wattenstaafje, zodat vuil wat aan het wattenstaafje plakt niet opnieuw aan de lens gewreven wordt.
 • Verwijder licht vuil, zonder druk, met het in aceton gedrenkte wattenstaafje. Wrijf met het wattenstaafje in draaiende bewegingen zachtjes over het oppervlak, zodat de vloeistof verdampt en geen strepen op de lens achterlaat.
 • Herhaal de werking net zo lang totdat de lens strepenvrij schoon is.
 • Draai de lens en maak vervolgens de achterzijde schoon.

Zijn er na de uitvoering van de bovenstaande reiniging nog verdere vervuilingen op de lens aanwezig, dan kunnen deze in een derde reinigingsstap met een milde reiniging verwijderd worden.

Gereinigde lenzen
Gereinigde lenzen

Verdere vervuilingen (olie, waterspatten)

 • Bevochtig de wattenstaafjes met schoon gedestilleerd azijn en wrijf met lichte druk en draaiende beweging over de oppervlakte. Overvloedig azijn met een droogwattenstaafje wegvegen.
 • Drenk aansluitend een wattenstaafje in aceton en reinig de lens van azijnresten. Wrijf hiermee het wattenstaafje met een draaiende beweging zo over het oppervlak dat de vloeistof verdampt en geen zichtbare strepen op de lens achterblijven.
 • Herhaal deze stap tot de lens streeploos schoon is.

Zware verontreininging

Bij verschillende soorten vuil door metaalresten, inbranden of bij beschadigingen door krassen is een reiniging niet meer mogelijk.

 • Wissel zulke lenze voorzichtig. Beschadigde ZnSe-lenzen moeten volgens de “Gebruiksaanwijzing ZnSe” behandeld en door de leverancier verzorgd worden.

Na de reiniging

Nadat de lenzen volledig gereinigd zijn, kan de focusoptiek in omgekeerde volgorde weer samengesteld worden.

Nadat de lenzen volledig gereinigd zijn, kan de focusoptiek in omgekeerde volgorde weer samengesteld worden.

 • Leg de afstandshuls op een glad, schoon oppervlak.
 • Breng de afstandsring (rood) aan en plaats de gereinigde lens erop.
 • De lens moet met de gebogen kant naar boven worden ingebouwd.
 • Plaats voorzichtig weer de lenshouder, zodat de messing ring er weer opgeschroefd kan worden.

Waarschuwing:

Let op de lokale wetten en regels voor het omgaan met gevaarlijke stoffen en volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding.

 • De meniscuslens in het optische hoofd van het systeem moet dagelijks worden nagekeken en bij vervuiling gereinigd worden, om een gelijkblijvende snijkwaliteit te waarborgen.
 • De reiniging en het nakijken van de lenzen dient uitsluitend door erkend en geschoold personeel uitgevoerd te worden en geschiedt op eigen risico.

Bij de reiniging van de SnSE-lenzen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen

 • Let steeds op de gebruiksaanwijzingen voor aceton en ZnSE evenals de door de fabrikant gebruikt middelen.
 • Behandel de ZN-SE lens en de optische componenten met de hoogste voorzichtigheid.
  In het bijzonder, als de lens verbrand of gebroken is. De hierbij vrijgekomen deeltjes kunnen ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken.
 • Vermijd het contact van de materialen met de huid.
 • Raak de optica en de lensen nooit met blote handen aan. Vette/vervuilde handen verontreinigen het oppervlak en verkorten de levensduur van de lenzen.
 • Gebruik altijd vingerbedjes of handschoenen van kunstvezel. Gebruik geen katoenen handschoenen, deze zijn niet pluisvrij.
 • Berg de niet gebruikte en extra lenzen altijd op in het bijgeleverde lenspapier.
 • Een lens die krassen of inbranding vertoont, dient niet meer gebruikt te worden!

  Uittreksel uit de informatie over de toxicologie van selenium en de verbindingen daarvan:

 • Giftig bij inademing en inslikken
 • Gedurende het werk niet eten, drinken, roken
 • Na aanraking met de huid, onmiddellijk spoelen met overvloedig water
 • Bij het onwel raken een arts raadplegen
 • Voor het reinigen van de optische componenten wordt het gebruik van aceton aangeraden

Waarschuwingen voor het gebruik van aceton:

 • Licht ontvlambaar
 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Verpakkingen goed gesloten houden en op een goed geventileerde plaats bewaren
 • Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken
 • Aanraking met de huid vermijden
 • Niet in de afvoer laten komen

Hebt u vragen? Wij willen deze graag beantwoorden.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.