Wat is het juiste CO2-lasersysteem?

Kies de optimale oplossing aan de hand van onze checklist

Waar moet ik bij de aankoop van een CO2-lasersysteem op letten en hoe kan ik er als koper zeker van zijn dat ik de juiste beslissing voor mijn behoeften tref?

Wij zijn gaarne bereid u persoonlijk te adviseren!

Investering in een nieuwe machinetechnologie

Precies dat is de meest kritische vraag voorafgaande aan een investering in nieuwe machinetechnologie. Vaak is er sprake van grote verwarring nadat men, bijv. op een beurs, veel informatie heeft verzameld. Belangstellenden krijgen een vloedgolf aan argumenten en eigenschappen voorgeschoteld, die vervolgens tegen elkaar moeten worden afgewogen. Er is veel informatie beschikbaar en iedere systeemaanbieder presenteert zijn producten uiteraard zonder enige kritiek en uiterst voordelig aan belangstellenden. Hoe kan de gebruiker dan een verstandige beslissing nemen?

Stel voor u zelf belangrijke, voor de aankoop doorslaggevende criteria op

 • Productievoordelen
 • Productvoordelen
 • Verlaging van de toleranties
 • Vermindering van het aantal afgekeurde producten
 • Minimalisatie van de gereedschapskosten
 • Vermindering van de werkvoorbereiding
 • Ergonomie
 • ……..
De focus op de lasertoepassing

Eerst moeten deze en andere criteria onder de loep worden genomen, wanneer een of meerdere productiestappen door een slimme lasertoepassing moeten worden vervangen.

Wij laten u hieronder zien welke vragen u moet stellen, om vervolgens een gefundeerde keuze voor een bepaalde lasertoepassing te kunnen maken.

Ga na welke basisvoorwaarden op uw situatie van toepassing zijn

 • Hoe ziet de applicatie er uit?
  markeren / graveren / snijden
 • Is het materiaal of zijn de diverse materialen in principe geschikt om met behulp van CO2-lasers te worden bewerkt?
 • Hoe groot/klein zijn de te produceren producten?
 • Welke afmetingen/welk formaat hebben/heeft het te bewerken materiaal dat op het bewerkingsoppervlak moet worden geplaatst?
 • Welke eisen stel ik aan de uitvoering van de applicatie?
  kwaliteit / aantal / flexibiliteit / kosten
Checklist voor het kiezen van de juiste aanbieder voor uw CO2-lasersysteem

kostenChecklist voor het kiezen van de juiste aanbieder voor uw CO2-lasersysteem

Wanneer deze vragen afdoende zijn beantwoord en een lasertoepassing een zinvol alternatief voor gebruikelijke productieprocessen blijkt te zijn, moet u bij de aankoop van een CO2-laserinstallatie in het bijzonder op onderstaande punten letten:

Checklist als PDF om af te drukken en te vergelijken

1. Materiaal testen en uitslagen documenteren

Voordat u in lasertechnologie gaat investeren moet u absoluut uw gangbare materiaal in combinatie met uw specifieke eisen bij de systeemaanbieder laten testen. Bij een concrete test onder uw toezicht worden al uw vragen beantwoord. Daarmee voorkomt u op voorhand teleurstellingen, misleiding en dus verkeerde keuzes c.q. investeringen.

Maak een afspraak met onze applicatie-expert

1. Materiaal testen en uitslagen documenteren
2. Speciale configuratie van de techniek

2. Speciale configuratie van de techniek

Ga na of de aanbieder een speciaal op uw gebruikswensen geconfigureerde installatie samenstelt. Alleen dan kunt u met de best mogelijke bewerkingsparameters de hoogste kwaliteit en maximale output realiseren.

Lees alles over de modulaire mogelijkheden van de eurolaser-systemen

3. Aanspraken op de garantie

Let erop dat de fabrikant van de installatie u een op elkaar afgestemde, complete systeemtechniek aanbiedt. Daarmee ligt niet alleen de CE-overeenstemming bij de fabrikant, maar komen ook de garantie en de garantie-aanspraken voor rekening van één verantwoordelijk bedrijf.

Als optie kan eurolaser uw garantie tot vijf jaar verlengen

3. Aanspraken op de garantie
4. Tafelformaat en installatie

4. Tafelformaat en installatie

Controleer het benodigde bewerkingsoppervlak voor de aankoop en houd er bij voorbaat rekening mee dat uw producten na verloop van tijd eventueel door andere kunnen worden vervangen. Daarom is het passende tafelformaat een belangrijk criterium. Om de installatie na de aankoop eenvoudig en zonder kraan en dieplader uit te kunnen voeren, moeten de CO2-lasersystemen modulair en demontabel zijn.

Bekijk het overzicht van alle tafelformaten

5. Robuuste, lichte constructie

De bewegende componenten en assen moeten licht en toch robuust zijn uitgevoerd. Een te hoog eigen gewicht beperkt de versnelling en veroorzaakt onnauwkeurige positioneringsresultaten. Bij hoge snelheden mogen trillingen geen invloed hebben op het resultaat van de bewerkingen.

5. Robuuste, lichte constructie
6. Ergonomie en bedrijfszekerheid

6. Ergonomie en bedrijfszekerheid

De laserstraal moet zodanig binnen het systeem verlopen dat deze in geen geval onbeschermd is en er dus ook geen gevaar voor lichamelijk letsel bestaat. De toegankelijkheid van het te bewerken materiaal daarentegen mag absoluut niet worden gehinderd. Bovendien mogen veiligheidsvoorzieningen het normale bedrijfsverloop niet onnodig storen.

Meer over het onderwerp veiligheidsconcept

7. Nauwkeurigheid en dynamiek

In het algemeen vormen het bewegingssysteem en de laserstraalbron de belangrijkste onderdelen van een laserinstallatie. Ze bepalen in belangrijke mate de levensduur van de installatietechniek en de kwaliteit van de bewerkingen.

Meer over ons bewegingssysteem

7. Nauwkeurigheid en dynamiek
8. CO2-laserstraalbronnen

8. CO2-laserstraalbronnen

De CO2-laserbron mag NIET door een glazen buis worden gevormd. Bij een vermogen van meer dan 60 watt moet constant met water worden gekoeld, om jarenlang een stabiel laservermogen voor het bewerkingsproces te kunnen garanderen.

Meer over het onderwerp CO2-laserstraalbronnen

9. Afzuigtechniek

Uitgekiende afzuigsystemen zorgen voor de afvoer van de procesemissies. Bij snijtoepassingen zowel aan de onder- als bovenkant van het te bewerken materiaal. Daarbij is kwantiteit niet altijd gelijk aan kwaliteit. Een nauwkeurige afstemming van de vereiste hoeveelheid lucht, evenals een uitgebalanceerd afzuigconcept verminderen de onderhoudsinspanningen aanzienlijk en garanderen tevens een aangenaam werkklimaat in de productieruimten.

Alle informatie met betrekking tot de afzuigtechniek

9. Afzuigtechniek
10. Optische componenten

10. Optische componenten

Ook de snijlenzen zijn van doorslaggevende betekenis voor het resultaat. Deze moeten een crash van het materiaal kunnen weerstaan en van niet teveel regelelektronica zijn voorzien. Robuust uitgevoerd maar fijn instelbaar; zo kunnen mogelijke reparatiekosten worden vermeden.

Lees alles over onze optische componenten

11. Software en aansturing

Wij raden u af om de constructiesoftware van de machinebouwer te gebruiken. Een voor software „open systeem“ kan door middel van verschillende driversoftware van iedere verkrijgbare design-software en normale PC worden aangestuurd. Bovendien groeit het aanbod aan vernieuwingen van besturingssystemen. Zo wordt meer onafhankelijkheid gecreëerd, terwijl toch voldoende ruimte voor branchespecifieke specialisaties overblijft.

Lees alles over onze softwaremodules

11. Software en aansturing
12. Voorbereiding van ontwerpen en data

12. Voorbereiding van ontwerpen en data

Design-software en tekenprogramma's moeten onafhankelijk van de installatietechnologie blijven. Zo worden extra investeringen in softwareproducten en langdurige instructies of omscholingen vermeden.

Laat uw creativiteit de vrije loop met onze softwaremodule CREATE

13. Aanpasbaarheid van de lasersystemen

Houd bij de aankoop van een lasersysteem rekening met de mogelijkheid tot uitbreiding. De techniek ontwikkelt zich steeds verder en moet zodanig zijn geconstrueerd, dat u door aanpassingen achteraf de ontwikkelingen van de techniek te allen tijde kunt invoegen. Een goed doordacht bouwdoosprincipe is daarom een goede oplossing.

13. Aanpasbaarheid van de lasersystemen
14. Flexibiliteit in de bewerking

14. Flexibiliteit in de bewerking

In de loop der tijd veranderen de eisen die aan veelzijdige bewerkingsmogelijkheden en materiaalkeuzes worden gesteld. Overweeg nauwkeurig of uw nieuwe lasersysteem op dit gebied flexibel is. Oscillerende messen, frezen of aanduidings- of markeersystemen kunnen een zinvolle aanvulling op CO2-lasers zijn. Ga na of uw systeem dergelijk toepassingen ook aan kan.

Meer over als optie verkrijgbare uitbreidingsmogelijkheden

15. Rentabiliteit en output

Houd er rekening mee dat uw investering tijdens de aan- en afvoer van product stilstaat en dus geen omzet genereert. Door middel van speciale automatiseringstechnieken kunnen deze stilstandstijden, om de rentabiliteit van een lasersysteem te optimaliseren, worden geminimaliseerd.

Meer over het verbeteren van de efficiëntie en de rentabiliteit

15. Rentabiliteit en output
16. Scholing op het gebied van de lasertechniek

16. Scholing op het gebied van de lasertechniek

De gebruiker moet in voldoende mate over de mogelijke gevaren worden geïnstrueerd en door middel van een uitgebreide scholing worden onderwezen in de omgang met de installatietechnologie.

Meer over het onderwerp scholing en opleiding

17. Omvangrijke ondersteuning van de klanten

Een uitstekende after-sales-service en upgrade-opties zijn belangrijke basisvoorwaarden om de installatietechniek gedurende de lange levensduur op de laatste stand van de techniek te kunnen houden.

Een overzicht van onze omvangrijke ondersteuning van klanten

17. Omvangrijke ondersteuning van de klanten
18. Overzichtelijke en te plannen kosten

18. Overzichtelijke en te plannen kosten

De regelmatige onderhouds- en reparatiekosten - na de inbedrijfstelling en bij een correcte behandeling van de systemen - mogen per jaar niet meer dan 3% van de aankoopprijs bedragen.

Alles over het uitvoeren van reparaties aan lasersystemen

19. Beschikbaarheid van reserveonderdelen op de lange termijn

Om uw lasersysteem gedurende lange tijd rendabel te kunnen gebruiken, is de beschikbaarheid van reserveonderdelen een doorslaggevende factor. Let er voor de aankoop op dat u eventueel benodigde reserveonderdelen zo lang mogelijk zonder problemen kunnen worden besteld. De aanbieder moet garanderen dat de reserveonderdelen minimaal 10 jaar of langer en wereldwijd beschikbaar blijven.

Lees alles over de beschikbarheid van onze reserveonderdelen

19. Beschikbaarheid van reserveonderdelen op de lange termijn

Fabrikanten van lasersystemen bieden soms alleen kleine series of losse producten aan. Deze zogenaamde speciale machinebouw kan voor de typische gebruiker vaak alleen maar heel speciale productie-oplossingen bieden. In de praktijk zijn flexibiliteit en

modulariteit ook van groot belang, om aan de wisselende eisen te kunnen voldoen. Een beproefde, solide basis met een transparante structuur qua opbouw en concept, is daarom de maatstaf voor de gehele systeemtechniek.

Transportbandensysteem met afwikkelunit van eurolaser

Vergelijk de voordelen van de systemen aan de hand van onze checklist

Vergelijk de voordelen van de systemen aan de hand van onze checklist

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.