Energiezuinige koelunits-Welke invloed de kamertemperatuur op uw productie heeftEnergiezuinige koelunits

Welke invloed de kamertemperatuur op uw
productie heeft

Een gelijkblijvend koelvermogen zorgt voor een constant vermogen van de laser, dat op zijn beurt voor een optimale en constante snijkwaliteit en snelheid zorgt. Voor de koeling van een CO2-laserbron is een hoogwaardige waterkoeling absoluut de moeite waard.

Kies voor kwaliteit - onze laservakmensen staan u met raad en daad terzijde.

Voordelen van de waterkoeling:

Om u altijd de optimale oplossingen voor het snijden en graveren te kunnen bieden, hecht eurolaser bij de keuze van haar technische componenten grote waarde aan de beste kwaliteit en zuinigheid. Op de eerste plaats staan natuurlijk de laserstraalbronnen – het hart van ieder lasersysteem. De door eurolaser gebruikte industriële CO2-laserstraalbronnen zijn hoogwaardige en complexe componenten en worden daarom uitsluitend van gerenommeerde fabrikanten betrokken. Toch moet voor een hoge processtabiliteit ook rekening met andere aspecten worden gehouden.

Wisselende omgevingstemperaturen hebben een negatieve invloed op de vermogensstabiliteit en het maximale vermogen van elke krachtige lasers en dus ook op de kwaliteit en productiviteit bij de vervaardiging van uw werkstukken. Door een voldoende grote en uitermate gelijkmatige koeling van de laserstraalbronnen worden ongewenste processchommelingen vermeden. eurolaser adviseert derhalve, om de laserstraalbronnen al vanaf een laservermogen van 100 watt, door middel van speciale, temperatuurstabiele waterkoelingen op de ideale temperatuur te houden.


Energiezuinige koelunits
  • Constante resultaten bij het snijden, graveren en markeren
  • Bereiken van het maximale laservermogen
  • Constante parameterinstellingen en snijsnelheden
  • Verhoogde levensduur van de CO2-laserstraalbron
  • Verbeterde aanpassing van de technologie aan de omgevingscondities
  • Lokaal gebruik van verlieswarmte mogelijk

Water garandeert hier een constanter warmtetransport dan lucht en wordt direct langs het te koelen onderdeel geleid. Water kan een grotere hoeveelheid warmte afvoeren en is daardoor beduidend efficiënter dan koelmedium. De gebruikte water-lucht-koelaggregaten stabiliseren dus de laserkoeling onafhankelijk van het klimaat en de omgevingstemperatuur. De door eurolaser aangeboden industriële koelingen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en garanderen een exact op de laserstraalbron afgestemd vermogensconcept.

Daarbij kwamen bij de keuze van de componenten voor onze ingenieurs o.a. een laag energieverbruik, voldoende vermogensreserves, een lange levensduur en een rechtstreekse integratie in de systeemtechniek op de eerste plaats. Door een constante temperatuurbewaking, afstandsbesturing en waarschuwings- en statusmeldingen kunnen de toestanden van alle randaggregaten direct op het display van de operator weergegeven en bewaakt worden.

Voor de koeling van een CO2-laserbron is een hoogwaardige waterkoeling absoluut de moeite waard.


Het koelaggregaat kan op diverse locaties geïnstalleerd worden, om de verlieswarmte niet direct aan de werkomgeving te hoeven afgeven. Alle aggregaten zijn geschikt voor een schone luchtcirculatie. Zo kan de verlieswarmte in het kW-bereik in de winter bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van opslag- en productiewerkplaatsen worden gebruikt.


Opwarmen en constante temperatuur voor een lange levensduur

Opwarmen en constante temperatuur voor een lange levensduur


De door eurolaser toegepaste koelaggregaten bewaken ook de starttemperatuur volautomatisch. Als de lasers vaak in een te koude omgeving worden gestart, kan dat tot vroegtijdige slijtage door de vele ontstekingspogingen leiden. Dat risico kan hier volledig worden uitgesloten, omdat de vrijgave van de laser pas na beëindiging van de opwarmfase plaatsvindt. De absoluut hoge temperatuurconstante van slechts  ± 0,5°C bij alle toegepaste aggregaten wordt door een speciale regelmethode bereikt. Dat is niet alleen een voordeel voor de productieresultaten, maar beschermt bovendien de laserbron tegen vroegtijdige slijtage door vermogensverlies, en dat jarenlang.


Vraag om persoonlijk advies!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rechten voorbehouden.