LaserScout

Softvér pre váš laserový systém

Využite plný potenciál vášho laserového systému s našimi softvérovými modulmi. Sú optimálne nakonfigurované na použitie s vaším laserovým systémom a zaistia najvyššiu bezpečnosť procesov vo vašej výrobe.

Prehľad softvérového modulu LaserScout:

 

CONNECT je náš komplexný softvér na ovládanie a kontrolu laserového systému. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

 

CREATE je náš softvér na modelovanie a prípravu práce – používa sa na vytváranie súborov úloh. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

POSITION je softvérový balík na snímanie pozičných značiek pomocou kamery CCD a súčasť nášho optického rozpoznávacieho a polohovacieho systému (POSITIONplus).

viac

PICTURE je softvérový balík na prevod obrázkov v pixelovom formáte a súčasť našej gravírovacej technológie (PICTUREplus).

viac

OPTIMUM je náš vkladací softvér, ktorý zabezpečí optimálne umiestnenie vašich súborov rezania na materiál. Ušetríte materiál a čas, teda aj peniaze.

viac

Pomocou softvéru BACKLIGHT obratom ruky nakonfigurujete optimálne priebehy gravírovania v akrylových platniach na vytvorenie veľkoplošných a rovnomerných podsvietení. Týmto softvérom môžete cielene upravovať intenzitu svetla na paneloch podsvietenia.

viac

Monitorovací softvér zobrazuje dôležité parametre a chybové hlásenia v reálnom čase. Diagnostika na diaľku umožňuje rýchlejšie riešiť poruchy a zaisťuje lepšiu podporu pre servisné činnosti.

viac

Softvérový modul LaserScout PLANNER umožňuje odhadnúť predpokladanú dobu opracovávania v praktických podmienkach. Poľahky vykonávajte výpočty a zároveň eliminujte chybné výpočty.

viacSoftvérová revolúcia automatizácie laserového rezania. S produktom Touch&Go, eurolaser a Eurosystems v úzkej spolupráci vytvorili individuálne prispôsobiteľné rozhranie softvéru pre ovládanie automatizovaných laserových systémov.

viac

Na aké účely sa používajú jednotlivé softvérové moduly?

Na aké účely sa používajú jednotlivé softvérové moduly?

Ďalšie informácie na tému
kompatibilita softvéru
, import čiarového kódu

Všetky moduly softvéru LaserScout sú k dispozícii v 10 jazykoch!Všetky moduly softvéru LaserScout
sú k dispozícii v 10 jazykoch!


Máte nějaké dotazy? Jsme rádi, že vám poradíme.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.