Energeticky efektívne chladiace jednotky-Teplota v miestnosti nemá vplyv na Vašu výrobuEnergeticky efektívne chladiace jednotky

Teplota v miestnosti nemá vplyv na Vašu výrobu

Konzistentný výkon chladenia zabezpečuje konštantný laserový výkon čo zaisťuje optimálnu a stálu rýchlosť a kvalitu rezu. Vysoko kvalitný systém vodného chladenia sa odporúča pre chladenie CO2 laserový zdroj.

Uprednostnite kvalitu – hovorte s jedným z našich expertov na
lasery.

Výhody vodného chladenia:

Aby Vám bolo možné poskytnúť optimálne riešenia pre rezanie a gravírovanie, eurolaser vždy uprednostňuje tie najvyššie štandardy kvality a efektivity pri výbere svojich technických komponentov. Zdroje laserového lúča sú samozrejme najvyššou prioritou – sú srdcom každého laserového systému. Zdroje CO2 priemyselného laserového lúča používané eurolaser sú vysoko kvalitné a komplexné prvky a preto sú používané len od renovovaných výrobcov. Existujú ešte ďalšie aspekty, ktoré treba brať do úvahy pre dosiahnutie vysokej pracovnej stability.

Zmeny okolitej teploty nemajú žiadny vplyv na stabilitu výkonu a maximálny výkon laseru, a teda ani na kvalitu a produktivitu Vášho laserového zariadenia. Optimálne kalibrované a neuveriteľne konzistentné chladenie zdrojov laserového lúča zabraňuje nežiadúcemu procesu kolísania. Preto eurolaser odporúča, udržovať zdroje laserového lúča na ich ideálnej teplote so špeciálnym vodou-chladiacim systémom pre lasery s výkonom 100 wattov a viac.


Energeticky efektívne chladiace jednotky  • Pevné výsledky pri rezaní, gravírovaní a značení
  • Dosahovanie maximálneho výkonu laseru
  • Konštantné parametre nastavení a rezacích rýchlosti
  • Predĺžená životnosť zdrojov CO2 laserového lúča
  • Lepšie prispôsobenie technológie na podmienky životného prostredia
  • Možnosť lokálne použiť odpadové teplo

Voda poskytuje konštantnejšiu teplotu ako vzduch a je priamo transportovaná do komponentov, aby boli ochladené. Voda môže odstrániť väčšie množstvo tepla a preto je omnoho efektívnejšia ako chladiace médium. Používané vodné-vzduchové chladiace jednotky preto stabilizujú laserové chladenie bez ohľadu na teplotu klímy a okolia. Priemyselné chladiace systémy poskytované eurolaserom spĺňajú tie najvyššie požiadavky kvality a zabezpečujú prevedenie perfektne prispôsobené zdroju laserového lúča.

V tomto naši technici tiež uprednostňovali nízku spotrebu energie, dostatočné rezervy výkonu, dlhú životnosť a priamu integráciu do technológie systémov. Monitorovanie konštantnej teploty, diaľkové ovládanie, chybové a stavové hlášky umožňujú, že stav všetkých periférnych jednotiek môže byť vždy vyobrazený na kontrolnom panely a môže byť monitorovaný.

Vysoko kvalitný systém vodného chladenia sa odporúča pre chladenie CO2 laserový zdroj.

 

Chladiaca jednotka môže byť inštalovaná v rôznych miestach aby nedošlo k vypúšťaniu tepelného odpadu priamo do pracovného prostredia. Všetky jednotky sú vhodné na cirkulované čistenie vzduchu. To znamená, že tepelný odpad v kW môže byť v zime použitý napríklad na vyhrievanie skladu alebo priestorov výroby.


Vyhrievanie a tepelná stabilita pre dlhú servisnú životnosť

Vyhrievanie a tepelná stabilita pre dlhú servisnú životnosť

 

Chladiace jednotky používané eurolaserom tiež automaticky monitorujú štartovnú teplotu. Ak sú lasery často spúšťané v chladnom prostredí, môže to viesť k predčasnému opotrebeniu v dôsledku neúspešných zapaľovaní. Tomuto riziku sa dá úplne zabrániť ak je laser spúšťaný až po fáze zohrievania. Absolútna konštantná teplota ± 0.5°C je pre všetky jednotky dosiahnutá so špeciálnym kontrolným procesom. To slúži nielen na dosiahnutie lepších výsledkov vo výrobe, ale tiež chráni laserový zdroj od predčasnej straty výkonu a to pre nadchádzajúce roky.


alebo nám prosím zavolajte pre individuálne konzultácie!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.