Výfuková a filtračná jednotka prispôsobená aplikácii - Lepšie výsledky pri rezaní a ochrana personálu a prostrediaVýfuková a filtračná jednotka prispôsobená aplikácii

Lepšie výsledky pri rezaní a ochrana personálu a prostredia

Výfuková jednotka zabezpečuje konzistentný výkon extrakcie a filtrácie. Berie sa do úvahy použitý laserový výkon, pracovný povrch vrátane stolovej jednotky, pracovná rýchlosť a voľba materiálov aby sme Vás uistili že Vám ponúkame najlepšiu možnú koordináciu.

eurolaser výfuková a filtračná jednotka vysvetlená detailnejšie

Možnosti ktoré sa vyplatia!


Napriek všetkým výhodám, ktoré ponúka laserové spracovávanie, ešte stále sú tu emisie vznikajúce pri tepelnom procese, ktoré musia byť odsaté a ak je to nevyhnutné tak aj vyfiltrované. Avšak, dôležitosť výfukových riešení prispôsobených na aplikáciu sa príliš často podceňuje. eurlaser sa chce na túto tému pozrieť bližšie a zhrnúť pre Vás dôležité aspekty, nie len z pohľadu spoľahlivosti pri výrobe, ale tiež z pohľadu bezpečnosti pri práci a ochrane ovzdušia.

Špeciálna výfuková technológia má vplyv na

 • Kvalitu rezania
 • Rýchlosť rezania
 • Umiestňovanie materiálu
 • Bezpečnosť pri práci
 • Otázky ochrany životného prostredia
 • Filtrovanie častíc

Kvalita rezania

Odsávanie emisii z rezania zabraňuje usádzaniu dymu a znečisteniu materiálu usadeninami a tým zabezpečuje čistý povrch.

Rýchlosť rezania

Vyššia pracovná rýchlosť môže byť dosiahnutá vďaka optimalizácii rôznych parametrov (výkon laseru atď.). Zvyšovanie efektivity procesov so sebou tiež nesie vyšší sací objemový tok a požiadavky na špeciálny filter.

Umiestňovanie materiálu

Vákuum, ktoré je generované zabraňuje pošmyknutiu ľahkých obrobkov a zdvíhaniu malých dielov. Navyše podtlak zabezpečuje, že tenké, flexibilné materiály (napr. fólie, drevené dyhy) ležia rovnomerne na materiálovom podklade čo zlepšuje spracovávanie.

Go Green

Vďaka systému extrakcie eurolaserom EFC spĺňame prísne environmentálne požiadavky a na konci procesu rezania zaisťujeme prefiltrovaný a čistý odpadový vzduch.

Schválenie tiež pre obývané zmiešané oblasti.

Bezpečnosť pri práci

Dobre dimenzovaný výfukový systém zlepšuje okolitý vzduch a chráni obsluhu stroja pred nebezpečnými látkami. Pritom musia byť vždy dodržané maximálne ekologické limity pre ochranu tela a zdravia. Riziko požiaru je tiež významne znížené, a to hlavne pri akrylových aplikáciách, pretože akrylové výpary sú vysoko horľavé.

Ochrana ovzdušia

Správne filtračné systémy oddeľujú hrubé a jemné prachové častice do filtra triedy HEPA (H11). Nebezpečné substancie, dokonca aj z procesného plynu, sú odstránené použitím aktívnych absorpčných filtrov s dreveným uhlím. To znamená, že ekologické otázky s ohľadom na životné prostredie a súlad s právnymi predpismi proti znečisteniu môžu byť splnené v čoraz väčšej miere.

eurolaser výfuková a filtračná jednotka vysvetlená detailnejšie:

eurolaser výfuková a filtračná jednotka


S cieľom poskytnúť našim zákazníkom najlepšie možné výfukové jednotky, eurolaser úzko spolupracuje s niekoľkými odbornými partnermi. To viedlo k vytvoreniu riešení orientovaných na aplikácie, ktoré sa zameriavajú na všetky individuálne požiadavky:

 • Výfuková jednotka EU
 • Výfukový a filtračný koncept EFC s viacvrstvovou filtráciou emisii

Jednoduché riešenie

Výfuková jednotka EU

Výfuková jednotka EU
 • Úplná extrakcia emisii pomocou špeciálnych odsávacích zariadení, nad a pod materiálom
 • V súlade s bezpečnosťou na pracovisku

Hrubé riešenie

Koncept extrakcie zberača čipov

Zberač koncepčných výfukov
 • Zber vyťaženého zvyškového materiálu
 • Nie je potrebný zber odpadových materiálov (musia sa zhromažďovať iba malé, ktoré sa tiež nasajú / veľké zvyškové materiály)
 • Mechanický filter vyrobený z kovového pletiva zadržuje častice. Filter je navrhnutý ako odnímateľný prvok
 • Vizualizácia úrovne naplnenia pomocou signálneho svetla

Čisté a efektívne riešenie

Koncept extrakcie Clean Air EFC (koncept výfuku a filtrovania)

Výfukový koncept EFC
 • Úplná extrakcia emisii pomocou špeciálnych odsávacích zariadení, nad a pod materiálom (360 ° Odsávacia technikaateriálom)
 • V súlade s bezpečnosťou na pracovisku
 • V súlade s aspektami životného prostredia
 • Aplikácii-prispôsobená viacstupňová filtračná jednotka pre minimalizáciu emisii výfukových plynov s použitím aktívneho uhlia a jemného prachu
 • Prídavná filtrácia mikro-častíc
 • Schválené pre použitie v komerčných a bytových priestoroch
 • Automatický
 • Modulárny dizajn, nakonfigurovaný podľa aplikácie
 • Vhodné pre továrne s ekologickým certifikátom.
 • Priemyselné riešenia s možnosťou prepojenia viacerých strojov
 • Vyššia produktivita vďaka nižšej cene testovania a údržby
 • Špeciálna technológia filtračného systému pre nižšiu cenu energii a filtrácie

alebo nám prosím zavolajte pre individuálne konzultácie!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.