Kullanıcıya yönelik filtre konseptleri-Daha iyi kesim sonuçları ve kişilerin ve çevrenin korunmasını sağlarKullanıcıya yönelik filtre konseptleri

Daha iyi kesim sonuçları ve kişilerin ve çevrenin korunmasını sağlar

Emme konseptleri tutarlı bir emme ve filtre performansı sunarlar. Kullanılan lazer kapasitesini, işleme yüzeylerini, tezgah konseptini, işleme hızını ve malzeme seçimini dikkate alırlar, bu şekilde mümkün olan en iyi seçimi yaparlar.

eurolaser emme ve filtreleme konseptlerine ayrıntılı bakış

Kar getiren opsiyonlar!

Lazerle çalışmanın tüm faydalarına karşın, termik proseslerde, güvenli bir şekilde emilmesi ve gerektiğinde filtrelenmesi gereken emisyonlar ortaya çıkar. Kullanıma bağlı emme çözümünün değeri genelde pek bilinmemektedir. Sadece proses güvenliği açısından değil, aynı zamanda iş ve çevre koruması nedenlerinden ötürü de, eurolaser bu konuyu ve önemli unsurlarını anlamanızı hedeflemektedir.

Özel emme teknolojisi şunları etkiler

 • Kesim kalitesi
 • Kesim hızı
 • Malzeme konumu
 • İş güvenliği
 • Çevre koruma unsurları
 • Partikül filtreleme

Kesim kalitesi

Kesim emisyonlarının emilmesi ile malzemedeki ezilmiş malzemelerin kalıntı oluşumunun ve yanma atıklarının engellenmesi sağlanır ve temiz bir yüzey elde edilir.

Kesim hızı

Yüksek hızlar, farklı parametrelerin uygun hale getirilmesiyle (örn. lazer gücü) sağlanabilir. Proses verimliliğinin arttırılması, emme debisinin artmasına ve filtre ihtiyacının yükselmesine de sebep olur.

Malzeme konumu

Oluşturulan vakum hafif iş parçalarının kaymasını ve küçük parçaların kalkmasını engeller. Buna ek olarak oluşturulan vakum, ince, esnek malzemelerin (örn. folyo, ahşap kaplaması) malzeme üzerinde düz durmalarını sağlar ve bu şekilde daha iyi bir işleme gerçekleştirilebilir.

Yeşile git

eurolaser emiş sistemi EFC ile katı çevresel gereklilikleri karşılıyoruz ve kesme işleminizin sonunda filtrelenmiş, saf egzoz havası sağlıyoruz.

Yerleşik karma alanlar için de onay.

İş güvenliği

Boyutları iyi ayarlanmış bir emme teknolojisi, ortam havasının iyileştirilmesini sağlar ve makine operatörünü sağlığa zararlı maddelere karşı korur. AGW (önceden MAK) değerlerine her zaman uyulması gerekmektedir. Buna ek olarak akrilik gazlar çok kolay alev alabildiğinden özellikle akril uygulamalarında yangın riski asgariye düşürülür.

Çevre koruma

Uygun filtre sistemleri kalın ve ince toz partiküllerini HEPA (H11) filtre sınıfına kadar ayrıştırırlar. Gaz hali dahil olmak üzere tüm tehlikeli maddeler aktif karbon soğurma filtresi ile ayrıştırılır. Çevre koruması ve emisyon koruma yasasına uyulması açısından ekolojik unsurların bu sayede sürekli karşılanabilmesi mümkün olur. Her lazer uygulama için temiz bir ortam.

eurolaser emme ve filtreleme konseptlerine ayrıntılı bakış:

EFU (Exhaust- and Filtering Unit, egzoz ve filtreleme ünitesi) emme ve filtre konsepti

Kullanıcılara mümkün olan en iyi emme konseptini sunmak için eurolaser farklı, özel ortaklarla birlikte çalışma yürütmektedir. Bu şekilde kişiye özel ihtiyaçlar için uygulamaya dönük çözümler sunulur:

 • EU emme konsepti
 • Çok kademeli emisyon filtrelemeli EFU emme ve filtreleme konsepti

Basit çözüm

EU (Exhaust Unit, egzoz ünitesi) emme konsepti

EU (Exhaust Unit, egzoz ünitesi) emme konsepti
 • Malzemenin üzerinde ve altında bulunan özel emme tertibatı sayesinde emisyonların tamamen emilmesi mümkün olur
 • MAK (maksimum çalışma yeri konsantrasyonu) kapsamında gerekli iş güvenliği unsurları karşılanır
 • Opsiyonel ayarlanabilir emme (EU-F)

Kaba çözüm

Chip Collector emme konsepti

Chip Collector emme konsepti
 • Emilen artık malzemenin yakalanması
 • Atık malzemenin toplanması gerekmez (sadece emilebilen küçük parçalar / büyük atık malzemeler öncesinde olduğu gibi toplanması gerekmektedir)
 • Metal örgüden mekanik bir filtre, parçaları tutar. Filtre, çıkarılabilir parça olarak düzenlenmiştir
 • Dolum seviyesi sinyal lambasıyla gösterilir

Temiz ve verimli çözüm

Clean Air Ekstraksiyon konsepti EFC (Egzoz ve Filtreleme Konsepti)

Konforlu emme konsepti EFC (Exhaust- and Filtering Comfort, konforlu egzoz ve filtreleme)
 • Malzemenin üzerinde ve altında bulunan özel emme tertibatı sayesinde emisyonların tamamen emilmesi mümkün olur (360° Extraction Technology)
 • MAK (maksimum çalışma yeri konsantrasyonu) kapsamında gerekli iş güvenliği unsurları karşılanır
 • TRK (teknik ayar konsantrasyonu) bünyesinde gerekli çevre koruma unsurları karşılanır
 • Aktif karbon ve ince partikül filtresi ile çıkış havası emisyonlarının asgariye düşürülmesi için, uygulamaya dönük, çok kademeli filtre konsepti
 • Ek mikro partikül filtre sistemi
 • Ticari ve yerleşim alanlarında kullanım için onaylanmıştır
 • Otomatik filtre temizlik işletmesi
 • Modül tasarımlı, uygulamaya bağlı konfigürasyon
 • Ekolojik sertifikaya sahip işletmeler için de uygundur
 • Çoklu makine bağlantılı endüstriyel çözümlerde kullanılabilir
 • Daha az test ve bakım gereksinimi sayesinde daha yüksek üretim kapasitesi
 • Düşük enerji ve filtre maliyetleri için özel filtre sistemi teknolojisi

Emme konsepti

Emme konsepti

Veya gereksinimlerinize özel danışmanlık hizmeti alın!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.