eurolaser sistemleri için hangi lazer sınıfı geçerlidir?

Söylentilere son. Lazer sınıfları hakkındaki gerçekler

Lazer ışınının endüstriyel kullanımının başlamasından itibaren lazer ışın kaynakları ve lazer makineleri için sınıflandırma şeklinde bir etiketleme zorunluluğu bulunmaktadır. Belirli bir lazer sınıfını ayırmak için kesin olan, lazer gücü, lazerin dalga boyutu ve bundan ortaya çıkan güvenlik konularıdır.

Buna rağmen çok kez etiket dolandırıcılığına kadar yanlış anlaşılmalar, yanlış yorumlamalar ortaya çıkmaktadır. Bunların tamamen ekonomik çıkarlar dolayı mı yoksa bilgisizlikten dolayı mı yapıldığı sorusunun cevabını vermek zordur. Bu yüzden biz sizi aydınlatacağız!

Etiket dolandırıcılığı mı?

 • Malzeme işleme için tasarlanmış olan lazer makineleri, daima 4. Sınıf lazere göre sınıflandırılmalıdır.
 • Bir kaplama veya kapsülleme lazer sınıfını değiştirmez. 4. sınıf lazer, ürün için devamını sürdürür.
 • AB’de kabul edilmesi için 1. veya 2. sınıf lazer kullanım alanının normal işletimde tüm makineler için uygun olması gerekir. Bu tabii ki tüm eurolaser sistemleri için de geçerlidir.

eurolaser sistemleri

 • Kullanım ve uygulama alanında güvenlidir ve 1. sınıf lazer gibi kullanılabilir
 • TÜV tarafından test edilmiş ve CE uyumludur
 • Kapsamlı bir güvenlik konseptine sahiptir
 • Ayrı bir koruma alanına veya kabine ihtiyaç duymaz
 • Koruyucu gözlük olmadan kullanılabilir
 • Serbest ulaşılabilirliklerinden dolayı etkilidirler ve esnek bir şekilde kullanılabilirler 
 • Ergonomik güvenlik konsepti sayesinde gereksiz manipülasyonları engeller

Lazer güvenliği uzmanlarımız sayesinde detaylı ve bireysel bir şekilde bilgi alabilirsiniz!


EN60825-1’e göre bir lazer ve lazer ürünü hangi sınıfa aittir?

EN60825-1’e göre bir lazer ve lazer ürünü hangi sınıfa aittir?

 • 1. sınıf lazer (1; 1M) hiçbir tehlikeli lazer ışınının ortaya çıkmadığı lazerler ve lazer ürünleridir. Bir yönden ışınım (λ 400….700 nm) tehlikesiz olarak geçerlidir ve/veya diğer yönden 1. sınıf lazer ürününden ortaya çıkan ikincil tehlikeler yoktur. (Lazer gücü: < 25µW ≡ 0,000025W) Örnek: DVD-Player; lazer yazıcı
 • 2. sınıf lazere (2;2M) göre sınıflandırılan lazer ve lazer ürünleri, kolay ulaşılabilir ve görülebilir bir lazer ışınına sahiptir. (Lazer gücü: ≤ 1mW ≡ 0,001W) Örnek: Lazer kalem
 • 3. sınıf lazere  (3R;3B) göre sınıflandırılan lazer ve lazer ürünleri, istisnai durumlarda insan gözleri, cilt için de tehlikeli olabilen kolay ulaşılabilir bir lazer ışını (λ 302,5….106 nm) sayesinde ayırt edilir. Burada belirli koruyucu yönetmeliklere uyulması gereklidir. (Lazer gücü: 1 … 500mW ≡ 0,5W) Örnek: Show ve Disco lazer
 • 4. sınıf lazere  göre sınıflandırılan lazer ve lazer ürünleri, tehlikeli alan içerisinde doğrudan, yansımış veya kısmi olarak yayılmış ışında gözlerde ve ciltte hasara neden olabilecek güçlü bir lazer ışınımını (λ 302,5….106 nm) sayesinde ayırt edilirler. Aynı şekilde sözü edilen yangın ve patlama riski olasılığı gibi ikincil tehlikeler de bulunmaktadır. Burada önemli koruyucu yönetmeliklere uyulması gereklidir. Örnek: Malzeme işleme için lazer gravür makinesi; lazer kesim sistemi
lazer sınıfı 4

Bu nedenle temel olarak şunlar geçerlidir:

 

 • Malzeme işleme için tasarlanmış olan lazer makineleri, lazer ışığının dalga uzunluğundan dolayı ve yüksek güç yoğunluğundan dolayı daima 4. sınıf lazere göre sınıflandırılmalıdır.
 • Olası toksit proses emisyonları gibi ikincil tehlikeler ve yanıcı malzemeyi yakma riski, aynı şekilde 4. sınıf lazer ile ilişkilidir.
 • Malzeme işleme için (4. lazer sınıfı, sınıflandırma) tasarlanmış olan lazer makineleri, işletmeci için güvenli bir şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu, kullanım ve uygulama alanının 1. veya 2. sınıf uygun lazer korunma önlemleri ile ayrılmış olması gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Fakat bu, lazer makinesi için yeni sınıflandırma olmadığı anlamına gelmektedir. 4. sınıf lazer, ürün için hala varlığını sürdürür.

Hangi lazer işleme makineleri sunuluyor?

1. Kapalı yapı şekli

kapalı tasarım


                                                                           

En yüksek güvenliğin karşı oldukları:          
- Ortaya çıkan lazer ışını
- Yayılmış ışınlar
- Hareketli maddeler
- Gürültü
Proses emisyonları


İşletmede sınırlamalar:      
- Hızlı iş akışları
- Erişim & kullanım
- Proses kontrolü
- Esneklik
Yangınla mücadele


2. Açık yapı şekli

açık tasarım

                                                       

En yüksek güvenliğin karşı oldukları:          

- Yüksek güvenlik yok

İşletmede sınırlamalar:           

- Doğrudan ortaya çıkan lazer ışını
- Yayılmış ışınlar
- Muhtemel korunmayan hareketli maddeler
- Proses emisyonlarıyla muhtemel bulaşma
Artan muhtemel yangın tehlikesi


3. Akıllı güvenlik çözümleri ile mutlak açık yapı şekli

eurolaser akıllı güvenlik çözümleri ile kısmen açık tasarım

                                                 

                                                        

     İşletimde avantajları ve en yüksek güvenliğin karşı oldukları:

- Ortaya çıkan lazer ışını
- Yayılmış ışınlar
- Hareketli maddeler
- Gürültü
- Proses emisyonları
- Hızlı iş akışları

- Erişim + kullanım
- Proses kontrolü
- Esneklik
- Alan kullanımı
Yangınla mücadele

Bu pratikte ne anlama geliyor?

Bu pratikte ne anlama geliyor?

4. sınıf koruyucu bir lazer içeren, ticari amaçla kullanılan lazer işleme makinesinin her biri, Almanya'dadır ve bu nedenle denetim makamlarına ve meslek sendikalarına karşı bildirme yükümlülüğü ile kalmaktadır. Sistem kaplaması ve kapsülleme, gerçeği değiştirmez! Yani, her işleme lazeri temel olarak bildirilmekle yükümlüdür! Bildirme yükümlülüğünün yapılması, AB’nin diğer ülkelerinde veya AB’yi aşan diğer ülkelerde bireysel olarak ancak genellikle benzer bir şekilde düzenlenmiştir.

Toplam sistem kapsülleme şeklindeki kapalı bir yapı şekli, kesinlikle tavsiye edilmez. Burada genelde alan genişlemesini ölçen, en büyük 4. sınıf lazer bölgesi ve aynı zamanda tehlikeli alana izinsiz müdahaleye ilişkin artan risk gözükür. Lazer ışınının ortaya çıkabildiği alanlar, mümkün olduğunca çok küçük olacak şekilde tasarlanmış olmalı ve genellikle gündemde olan güvenlik tertibatlarının yedek köprülemesini yapmalıdır. Hızlı iş akışları ve iyi uygulama özellikleri sadece mutlak açık yapı şeklinde vardır.

Bu sebeple eurolaser tarafından sunulan yapı şekli, bir tam kapsüllemeden vazgeçebilir ve emniyet konularının avantajlarını pratik uygulamayla bağlar. Bir yanda kullanıcı, ortaya çıkan lazer ışını, yayılmış ışınlar ve hatta proses emisyonu gibi tehlikelere karşı kapsüllü bir lazer ışını yönetimi ile korunur. Diğer yanda, iyi uygulama özellikleri sayesinde hızlı çalışma, kesme sürecini kontrol etme ve tam esneklik elde etme imkanına sahiptir.

Makine kullanıcısının hareket ettiği kullanım ve uygulama alanı için AB’de ve bununla birlikte Almanya'da da kabul edilmesi amacıyla 1. veya 2. sınıf lazere mecburen uyulmalıdır. Tamamen kapsüllenmiş olan lazer işleme makineleri yalnızca görünür derecede en yüksek güvenlik sunar. Pratikte, güvenlik tertibatları, yetersiz kullanım imkanlarından kaçınmak için sık sık köprülenir veya geri kurulur.

Güvenlik tertibatlarında değişiklik yapılmasının sonuçları:

 • Bu şekilde kendinizi ve başkalarını büyük tehlikeye atarsınız
 • Geçerli kanunlara göre suç işlemiş sayılırsınız
 • Değişiklikler, yangın durumunda ancak zor bir şekilde söndürülebilir
 • Değişiklikler ergonomik açıdan genellikle şüphelidirler
Bir lazer sistemini satın almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Bir lazer sistemini satın almadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

1. Düzenli kullanım (Normal işletme) sırasında hangi lazer sınıfının mevcut olduğunu doğrudan sorun.

2. Makinenin uygulamaya elverişli olup olmadığına bakın, her şeyden önce pratik kullanılabilirlik açısından güvenliğe dikkat edin.

3. İşletmeye alma için hangi güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeniz gerektiğini sorun ve bunları üretici tarafından yazılı olarak onaylatın.

4. CE işaretleri için gerekli olan risk değerlendirmelerini ve makul onay mühürlerini (ör. TÜV’ün) doğrudan sorun.

5. Olası toksit proses emisyonları ve yanıcı malzemelerin yanması gibi ikincil tehlikelerden dolayı ortaya çıkan riskleri minimize eden tertibatları doğrudan sorun.

6. Lazer sistemlerini talep ettiğiniz uygulama ile satın almadan önce size gösterilmesini sağlayın.

4. sınıf lazerde geçerli olan işaretlenmiş alana sahip eurolaser sistemi
4. sınıf lazerde geçerli olan işaretlenmiş alana sahip eurolaser sistemi

Sonuç:

eurolaser sistemleri, normal işletimde daima 1. veya 2. lazer sınıfına uyulacak şekilde konfigüre edilmiştir. Bu, kullanıcının cihazın normal işletiminde daima güvenli ve tehlikesiz bir şekilde çalışması anlamına gelir.

Zamandan güvenle tasarruf edersiniz

İş akışları, eurolaser’de uygulamaya elverişlilik açısından önemli bir şekilde optimize edilmiştir. Malzemeyi dolambaçsız bir şekilde işleme yüzeyine konumlandırın ve kesimden sonra kesilmiş parçaları direkt alın. eurolaser akıllı çözümler ile aynı zamanda en yüksek güvenlikte maksimum esneklik elde edersiniz. İşletim sırasında koruyucu bir alana ve koruyucu gözlüğe ihtiyacınız olmaz.

Bunun yanında ergonomik bir çalışma şekli ve ekonomik işletim de mümkündür. Etkili emme ve filtre konsepti, ağır emisyonlarda kesinlikle güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Kapaklarla korunan alanlardaki 4. sınıf lazer
Kapaklarla korunan alanlardaki 4. sınıf lazer
Koruyucu tertibatlı eurolaser optik başlığı
Koruyucu tertibatlı eurolaser optik başlığı

Tüm eurolaser sistemlerinde 1. sınıf lazerli güvenli kullanım ve uygulama alanı
Tüm eurolaser sistemlerinde 1. sınıf lazerli güvenli kullanım ve uygulama alanı

İyi düşünülmüş güvenlik konsepti

Büyük kubbelerin ve kapatıcı çitlerin kullanıcılar tarafından genellikle görmezden gelindiğini ve aşıldığını tecrübe ettik. İş akışı durma noktasına gelir ve değerli çalışma vakti kaybedilir. Tabii ki bu, icat eden kişi anlamında değil. İş akışını engellemeyen bir güvenlik konsepti oluşturmak daha önemlidir.

eurolaser’de kızılötesi sensörler, lazer ışınlarının muhafaza edilmesinin yanı sıra tüm lazer sisteminde işleme safhasının doğru akışını denetlerler. Bunun haricinde lazer emisyon kontrolleri, darbe koruyucu sensörler ve yangın koruma mekanizmaları çalışma yerinde yüksek güvenlik sağlar.

Lazer malzeme işleme makinesinin uzun süreli güvenli işletimi sadece komple kapsüllemede tanımlanamaz. Birçok faktör, emniyet konusunda hizmet eder, ancak bazıları pratik kullanımı ihmal eder. eurolaser akıllı bir çözüm sayesinde ödün vermeden en büyük ölçüde güvenlik sunar.

eurolaser yapı şeklindeki avantajlara genel bakış:

 • Maksimum esneklik
 • En yüksek güvenlik
  -Lazer ışınına karşı
  -Yayılmış ışınlar
  -Emisyon yayılımı
  -İşletim sırasında erişim
  -Yangın tehlikesine karşı
 • Ergonomik çalışma şekli
 • Ekonomik işletim
 • Hukuki güvenlik
 • Tutarlı emme konsepti
 • TÜV tarafından test edilmiş, CE uyumlu

Kapsamlı güvenlik konsepti

 • Lazer ışınına karşı yapıcı erişim koruması
 • Lazer emisyonu sinyal ışıkları
 • Yedek izleme sensörü
  -İşleme yüzeyi üzerinde IR sensörleri
  -Işın girişinde IR sensörleri
  -Lazer emisyon kontrolü
  -Darbe koruma sensörü
  -Yangın tehlikesine karşı
 • Güvenlik tertibatları ile iş akışlarının engellenmemesi
 • Emniyet anahtarı, ana lazer şalteri
 • Lazer emisyonu sinyal ışıkları
 • Alevden koruma konseptli alt tezgah emme (RP)
 • Beraberinde getirilen, üst, etkili 360° baş emme

Lazer güvenliği uzmanlarımız sayesinde detaylı ve bireysel bir şekilde bilgi alabilirsiniz!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.